poniedziałek, 20 października 2008

Msza św. dziękczynna za powstanie Ruchu Wiernych Serc i za kapłanów


Dnia 18 października 2008 o g. 18, we Wrocławiu, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Opiekunki Małżeństw i Rodzin, odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna z udziałem Jego Eminencji Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza, ojca proboszcza Sanktuarium Marka Augustyna OFMConv, który równocześnie jest kustoszem tej świątyni oraz zaproszonych gości: duszpasterza rodzin z Zielonej Góry - księdza Dariusza Orłowskiego i ojca przeora Marka Grzelczaka OP z Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Matka Boża Gidelska jest Patronką RWS.
Dziękowaliśmy Panu Bogu za powstanie Ruchu Wiernych Serc i złożyliśmy również intencję za kapłanów, związanych już z naszym ruchem oraz tych, którzy będą z nim związani w przyszłości.
www.rws.kryzys.org
Po Mszy św. odbył się koncert zespołu Massuana (tzn. wytrwałosć) z Gdańska, który specjalnie przyjechał na tę uroczystość.

Ruch Wiernych Serc (RWS)

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 30 maja 2008 roku został powołany do życia przez redakcję dwumiesięcznika "Miłujcie się" oraz Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar - Ruch Wiernych Serc. Na stronie internetowej czasopisma "Miłujcie się" pojawiła się nowa zakładka: RWS